+48 733 138 123 safir@safir-karpacz.pl ul. Turystyczna 1a, 58-540 Karpacz
Przy wyciągu
W Karpaczu
Apartamenty
i przytulne pokoje
ZAREZERWUJ

REGULAMIN

Safir

Regulamin

Safir
INFORMACJE OGÓLNE
 
Pokoje w Pensjonacie wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, trwa do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.
 
Opiekunem Gościa jest Recepcja. Recepcja Pensjonatu dostępna jest w godzinach 9:00 – 18:00.
 
Goście Pensjonatu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe w Recepcji Pensjonatu.
 
Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu w Pensjonacie wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 
Zamiar przedłużenia pobytu w Pensjonacie ponad okres wskazany w dniu przybycia lub rezerwacji, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 w dniu, w którym upływa termin wynajmu pokoju.
 
Pensjonat uwzględnia życzenia Gościa przedłużenia pobytu w miarę posiadania możliwości i wolnych pokoi.
 
Przedłużenie pobytu jest dodatkowo płatne. Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu po 11:00 Goście będą obciążeni kwotą 20zl.
 
W Pensjonacie akceptowane są zwierzęta – za dodatkową opłatą (30zł/doba).
 
Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pensjonatu, wyrządzając szkodę w mieniu pensjonatu lub Gości albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników Pensjonatu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w pensjonacie.
 
Na życzenie Gościa świadczymy nieodpłatnie następujące usługi:
 
udzielamy informacji związanych z pobytem w Pensjonacie i podróżą,
 
przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Pensjonacie,
 
Pensjonat może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie przez okres inny niż okres pobytu Gościa oraz odmówić przyjęcia rzeczy, które nie mają cech bagażu,
 
przechowywanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów.
 
Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu w Recepcji.
 
Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez gościa na teren pensjonatu oraz za rzeczy w nim pozostawione.
 
Nie należy przenosić wyposażenia pokoi, zmieniać jego ustawienia lub wynosić wyposażenia bez powiadomienia i zgody recepcji Pensjonatu.
 
Spożywanie posiłków odbywa się w jadalni, wyłącznie w ustalonych godzinach.
 
Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa ani znajdujące się w nich mienie. Parking pensjonatu jest bezpłatny, niestrzeżony.
 
W pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 7.00.
 
Osoby niezameldowane w Pensjonacie, które odwiedzają Gości proszeni są o opuszczenie obiektu do godziny 22:00.
 
W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług pensjonatu mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.
 
Gość nie może przekazywać, podnajmować pokoju osobom trzecim.
 
Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa zabronione jest używanie w pokojach grzejników, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju.
Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 
Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości na terenie pensjonatu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich jego pomieszczeniach.
 
Gość pensjonatu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
 
W przypadku naruszenia postanowień regulaminu pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pensjonatu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu pensjonatu.
 
Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju pensjonatowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres.
W przypadku braku dyspozycji pensjonat przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 
REZERWACJA POBYTU I ZASADY PŁATNOŚCI
 
Rezerwacji pobytu w Pensjonacie można dokonać telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem strony internetowej Pensjonatu.
 
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości rezerwacji na konto bankowe (wysokość zadatku uzależniona jest od długości i terminu pobytu).
 
Płatności należy dokonać do 7. dni od momentu dokonania wstępnej rezerwacji lub w innym terminie uzgodnionym z Recepcją.
 
Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 
Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu lub w terminie ustalonym z Recepcją.
 
Wpłacony zadatek na poczet rezerwacji jest bezzwrotny.
 
Zmiany terminów rezerwacji przyjmowane są zgodnie z dostępnością wolnych pokoi.
 
Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie ośrodka przez osobę dokonującą rezerwacji.
 
Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.